idleness

idleness
tinginiavimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sąmoningas, tyčinis darbo ar pareigos atlikimo vengimas. Vaikai nemoka tyčia vengti darbo, bet kai kurie veikia labai nerangiai, atidėlioja darbą arba neatlieka paskirtų užduočių. Kartais vaikai praranda norą mokytis dėl tėvų ir mokytojų kaltės (pedagoginių priežasčių). Taip gali atsitikti dėl nepakankamo psichinio išsivystymo ar psichikos sutrikimų. Kartais mokinius nuo mokymosi atstumia tėvų ar mokytojų netinkamas pedagoginis taktas (pvz.: pajuoka, žeminimas), trikdantis vaiko emocinę pusiausvyrą fizinis silpnumas, nervingumas, greitas nuovargis, net trumparegystė, kairiarankystė taip pat gali būti tinginiavimo priežastis. Kai kurie paaugliai ir jaunuoliai tyčia vengia atlikti pareigą, gerai žinodami, kad tai kenkia bendram labui ir jiems patiems. Jų tinginiavimas reiškiasi įvairiausiomis formomis nuo paprasto nerūpestingumo iki visiško nenoro dirbti ar mokytis. atitikmenys: angl. idleness vok. Faulenzen rus. лентяйничество

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Idleness — I dle*ness, n. [AS. [=i]delnes.] The condition or quality of being idle (in the various senses of that word); uselessness; fruitlessness; triviality; inactivity; laziness. Syn: Inaction; indolence; sluggishness; sloth. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • idleness — index desuetude, inaction, languor, lull, neglect, nonperformance, sloth Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton …   Law dictionary

  • idleness — (n.) O.E. idelnes frivolity, vanity, emptiness; vain existence; see IDLE (Cf. idle) + NESS (Cf. ness). Old English expressed the idea we attach to in vain by in idelnisse. Spenser, Scott, and others use idlesse to mean the same thing in a… …   Etymology dictionary

  • idleness — [n] laziness, inaction dawdling, dillydallying*, dormancy, droning, goof off time*, hibernation, inactivity, indolence, inertia, joblessness, laze, lazing, leisure, lethargy, loafing, loitering, otiosity, own sweet time*, pottering, shiftlessness …   New thesaurus

  • idleness — see idleness is the root of all evil …   Proverbs new dictionary

  • idleness — idle ► ADJECTIVE (idler, idlest) 1) avoiding work; lazy. 2) not working or in use. 3) having no purpose or basis: idle threats. ► VERB 1) spend time doing nothing. 2) (of an engine) run slowly w …   English terms dictionary

  • idleness is the root of all evil — The idea is attributed to St. Bernard of Clairvaux. Cf. early 14th cent. Fr. oiseuseté atrait viches, idleness attracts vices; c 1390 CHAUCER Second Nun’s Prologue 1.1 The ministre and the norice [nurse] unto vices, which that men clepe [call] in …   Proverbs new dictionary

  • idleness — noun see idle I …   New Collegiate Dictionary

  • idleness — See idle. * * * …   Universalium

  • idleness — noun a) The state of being idle; inactivity. b) The state of being indolent; indolence …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”